Färdigblandat spackel ställs mot ARDEX W 820 SUPERFINISH