Med våra Ardurapid-produkter är luftfuktigheten inget problem!