ARDEX spar byggtid – Projekt Solsidan

ARDEX A 38 MIX används till gjutning och är klar för beläggning redan efter 4 timmar jämfört med 3 månader. Den vackra skifferstenen återanvänds och monteras i ARDEX X 32.