ARDEX fiberförstärkt tunnputssystem

ARDEX fiberförstärkt tunnputssystem

Med ARDEX F 5 och sand kan du putsa en fasad på ett par dagar!