System

Golv i garage, förråd och uppfarter

Golv i garage, förråd och uppfarter

Lättstädade golv i garage och förråd

Med hjälp av våra snabba och innovativa produkter kan du reparera och stärka skadat golv i garage, förråd och uppfarter. Skapa fräscha och lättstädade golv som håller i många år framöver.

Med ARDEX A 46 kan du laga stora och små skador på ditt betonggolv.
ARDEX A 46 är ett reparations- och fallbyggnads-bruk för golv, vägg, tak. För utspackling och upprätning av trappnosar, håligheter, ojämnheter i slipsatser och betongbjälklag, fallspacklingar m m. Inom- och utomhus bruk.

För reparation och spackling av betong, terazzo, leca, puts (ej ren kalkputs), samt andra lämpliga underlag. Gasbetong endast inomhus. Lättbetong endast inomhus. Som underlag till klinker, matta och målning. Kan användas till bassänger, dock ej kurbad och saltvattenbad. Som ytskikt på normalbelastade ytor.

När du avjämnar med ARDEX K 301 MIX får du ett slätt och starkt golv som tål både is och snö. ARDEX K 301 MIX kan användas för spackling, upprätning och utjämning av golvytor och håligheter. ARDEX K 301 MIX kan användas på betong och cement-slipsatser på balkonger, terrasser och källare med tillskjutande fukt. Industri- och produktionslokaler. Våtrum, konstant vattenbelastade ytor t.ex. en poolbotten.
K 301 MIX är även godkänd för golvvärme.