System

ARDEX 7+8 och 8+9

ARDEX 7+8 och 8+9

  • Rollbart
  • Plattsättning kan påbörjas efter ca 2 timmar
  • Tätskikt för golv/vägg
  • Inom-/utomhus

ARDEX 7+8 och 8+9

För våtrum i källare, offentlig miljö och utomhus som skydd mot inträngande fukt på terrasser och balkonger.

ARDEX 7+8
ARDEX 7+8 eller ARDEX 7+8 kit rekommenderas i storkök då den tål högre belastningar. Tätskiktet kan appliceras på underlag med RF upp till 100% så länge det inte finns fritt liggande vatten på underlaget. Produkten kan användas som diffusionsöppet tätskikt i källare med tillskjutande fukt, balkonger och terrasser.

ARDEX 8+9
ARDEX 8+9 används bakom kakel och klinkerbeklädnader på golv och vägg i utrymmen där det finns risk för tillskjutande fukt. T ex på källarväggar och betongplatta på mark. Produkten kan också användas som skydd mot inträngande fukt på terrasser och balkonger.

Se gärna vår monteringsanvisning: