Samarbetspartners

 

Uponor är en ledande internationell systemleverantör av lösningar för säker leverans av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitlig infrastruktur. Uponor servar byggindustrin inom en rad områden som bostäder, kommersiella fastigheter samt industri- och anläggningsbyggnation.

 

Roth Sverige säljer och marknadsför kompletta VVS-system. De är specialister på golvvärme- och tappvattensystem och har ett brett och komplett produktsortiment. Roth Nordic A/S är ett dotterbolag till Roth Industries GmbH, med verksamhet inom hela Norden, Baltikum och Storbritannien.

 

decibeX ger dig ett steg- och trumljudsdämpande underlagsmaterial för laminat-, parkett- och klinkergolv. Moderna flytande golv har betydligt sämre ljudegenskaper än tidigare fasta golv. Ett genombrott, för att reducera stegljud samt avsevärt förbättra rumsakustiken, har gjorts med materialet decibeX.

 

DRY-TOP

DRY-TOP tillverkar sen drygt 15 år tillbaka spärrskiktslaminat. Tillsammans med ARDEX AB har DRY-TOP utvecklat ett antal system för att stoppa farliga emissioner både i torra och på fuktiga underlag. ARDEX står bland annat för primer, lim och spackel. Hela systemet är miljövänligt och ersätter härdplastalternativet som både kräver avstängning och specialkompetens. Vi tillsammans lämnar en garanti så länge monteringsanvisningen följs och ingen produkt i systemet byts ut.