Radon

Radon

  • Permanenta underhållsfria lösningar

ARDEX har den permanenta lösningen

Vi har underhållsfria system som spärrar radon. Alla är testade och godkända av RISE men framförallt testade i verkligheten i både lägenhets- och villamiljö. Med vårt system har 4.000 Bq gått till under gränsvärdet.

Radon är en gas som sipprar upp från marken in i hus och källare via sprickor och håligheter i golv och vägg. Radon binder sig på partiklar i luften och följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas och kan orsaka lungcancer.

Radon varken syns, luktar eller smakar. Därför är det omöjligt att exakt säga var problemet är störst. I gamla hus där man bygger om källare till kontor, allrum eller gillestuga är det därför viktigt att förhindra inträngning av radon.

Strålsäkerhetsmyndiheten uppskattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.
ARDEX har utvecklat fyra enkla, snabba och ekonomiska lösningar för hus och källare i det existerande fastighetsbeståndet. Alla tätskikt är testade på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och är radontäta.
Med ARDEX lösningar är det nu möjligt att bygga om en gammal källare till ett nytt radonsäkert kontor eller allrum på kort tid och till ett lågt pris.

Certifierade företag
Följande företag har genomgått en endagarsutbildning för att få utföra Radonsäkra med ARDEX. Utbildningen har bestått av teori och praktik av samtliga moment. Åtgärd av håligheter, eventuell upprätning av väggar, tätning av rörgenomföringar, sprickinjektering, montering av ARDEX TRICOM DUK inklusive inner-/ytterhörn samt färdigställande av väggar och golv. Certifikatet är giltigt ett år efter utfärdandet. Därefter kan ansökan om förlängning ske.

Norrköping
KVM Golventreprenad AB
011-13 00 67
Richard Stridh
Jimmy Ivarsson
Johan Zeijlon

Nyköping
Golvmaterial Hans Johansson AB
0155-21 19 00
Kent Björnqvist
Fredrik Blixt

Piteå
Nordisk Akustik och Klinker AB
0911-170 30
Ingemar Blombäck
Anders Lindkvist

Stockholm
Målerifirma Ingemar Wik AB
072-213 36 28
Edgar Wik

Omnes golv & platt AB
070-096 09 91
Carlos Soto

Rosersbergs Golv AB
08-594 407 00
Michael Sundquist
Freddie Evertsson

 

Läs mer i vår monteringsanvisning:

 
Se filmen om radon: