Pooler

Objekt

Poolen behövde renoveras och moderniseras

Vacker mosaik i privatbostad

Familjen ville ha en ny fräsch pool som passade deras liv

Vacker mosaik i privatbostad

En familj i Sköndal i Stockholm tyckte det var dags att renovera sin gamla pool. Som tätskikt användes ARDEX S 7. En tätslamma som är vattentät upp till 3 bar och med sin flexibilitet är en perfekt spricköverbyggare.

Alla genomföringar och lampor har kapillärtätats med epoxyfästmassan ARDEX WA. Som både fog- och fästmassa användes ARDEX EG 8. Både WA och EG 8 är kemikaliebeständiga och tål de höga belastningar som uppstår i en pool.

Efter att det gamla kaklet bilats bort, finspacklades hela poolen med ARDEX A 46 för att få den släta yta som behövdes för att sätta den vackra blå mosaiken.