Transport och båtar

Objekt

Isbrytaren ODEN

Många hårt ställda krav på produkterna, bl a brandklassning gjorde att valet föll på ARDEX.

Isbrytaren ODEN

Sommaren 2011 fick ARDEX en förfrågan om att vara med och göra om ett omklädningsrum på isbrytaren Oden. Det var ganska många specifika krav på ombyggnaden då utrymmet ligger ovanpå ett maskinrum och bl a behövde brandklassas.

Arbetet har utförts av Golvfirman i Landskrona AB och enligt ARDEX anvisningar i OFF SHORE-broschyren.

Om ODEN
Från början var det tänkt att Oden skulle bryta is i Bottenviken under vintern och användas för polarforskning i Arktis på sommaren. Genom ett långtidskontrakt med Sjöfartsverket, hyrs isbrytaren av Polarforskningssekretariatet för forskningsexpeditioner och på senare år har Oden använts för polarforskning under både sommar och vinter. På vintern arbetar Oden i Antarktis vid McMurdo-stationen som är en amerikansk forskningsstation. Säsongen 2009/10 var den fjärde gången i rad som Oden arbetade i Antarktis. Den bryter en isränna in till McMurdo-stationen så att amerikanska fartyg med förnödenheter till personalen på basen kan komma in och fungerar som forskningsplattform under transitsträckorna. Under 2007 höjdes helikopterplattan upp så att ett våningsplan till kunde byggas under med fler hytter för forskare samt förråd.

1991 deltog Oden i en internationell Arktisexpedition, och blev den 7 september tillsammans med tyska polarforskningsfartyget RV Polarstern det första övervattensfartyg med konventionell drift som nått Nordpolen (den sovjetiska kärnkraftsdrivna isbrytaren Arktika var den 17 augusti 1977 det första övervattensfartyget som nådde dit). Oden är placerad i Luleå i Norrbotten. Hemmahamn är Norrköping