Skolor och Förskolor

Objekt

En avjämningsmassa som fixar släpljus

Haga Lyckeboskolan, Stockholm

Sliten skola fick nya, släta golv med ARDEX K 39

Haga Lyckeboskolan, Stockholm

Hela skolan, byggd 1984, behövde renoveras och då lades självklart även golven om. De 5000 kvm var ojämna och slitna efter många års slit av elevernas fötter. För att arbetet skulle bli enkelt för hantverkarna från Heving & Hägglund användes ARDEX K 39. En avjämningsmassa med lång bearbetningstid och som flyter ut extremt bra.

Golven primades med ARDEX P 51 och när den torkat till en tunn, klar film spacklades golvytorna med ARDEX K 39 därefter lades ett vinylgolv. När undergolven är så här ojämna behövs ett spackel som har bra flyt och den långa öppentiden gjorde att hantverkarna lätt kunde få till ett slätt resultat helt utan spackelskarvar.
Den långa öppentiden och att ARDEX K 39 går att spackla i mycket tunna skikt gör produkten mycket kostnadseffektiv. ARDEX K 39 är även industriklassat vilket betyder att den tål belastning av truckar. Så golven är väl rustade för att ta emot alla elever.