Fästmassor

Produkter

Flexibelt flytfix

ARDEX S 9

  • Cementbaserat
  • Full täckning vid läggning av golvplattor
  • För golvplattor med låg vattenabsorption
  • Goda bearbetningsegenskaper
  • Variabel konsistens
  • Inom- och utomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat