Golvspackel

Produkter

Spänningsfattig avjämningsmassa

ARDEX K 70

  • Självutjämnande och spänningsfattig
  • Beläggningsbar efter 24 timmar
  • Kan pumpas
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat