Fästmassor

Produkter

Färdigblandat kakellim

ARDEX D 22

  • Uppfyller D2-kraven enligt EN 12004
  • Till limning av kakel och isolerplattor på väggar
  • Färdig att använda
  • Även på väggar i våtutrymmen
  • Bra hängförmåga och vidhäftning
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat