Golvspackel

Produkter

Tvättad torrsand

ARDEX ALLROUNDSAND 0,8-1,2 mm

  • Tvättad och torkad sand
  • Fraktionsspann 0,8–1,2 mm
  • Används tillsammans med ARDEX produkter ARDEX avjämningsmassor, ARDEX handspackelmassor, ARDEX EP 2000 multifunktionsepoxi, ARDEX fasadspacklemassor
  • Fri från farligt kvartsdamm
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat