Golvbruk

Produkter

Häftslamma inom- och utomhus

ARDEX A 18

  • Häftslamma som appliceras före läggning av cementbaserade pågjutningar i fast kontakt på betong och andra lämpliga underlag
  • Med färgindikator, vilket indikerar öppettiden för ARDEX A 18
  • Lång öppettid
  • Mycket bra vidhäftning
  • ARDEX-systemprodukt
  • Passar ARDEX golvbruk och andra cementbaserade bruk
  • Emissionsklassad i högsta klass
  • Inomhus och utomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat