Lättbetong

Konstruktioner

Inomhus. Boendemiljö

Konstruktion 13

  • Spackling på lättbetong med ARDEX K 22 F.
Bilder och videofilmer

Åtgångsberäknare Konstruktion 13

Välj

Resultat

Antal kg som behövs

Antal enheter ditt projekt behöver

Uträkningen ovan anger ungefär hur stor åtgången är i kg, men tar inte hänsyn till avvikande klimatförhållanden på arbetsplatsen eller spill.

Välj

Välj

Välj

Välj

Åtgångsberäknaren nedan räknar ut hur stor yta vald fog räcker per kg baserat på de värden du angett. Fyll i de nödvändiga fälten och få åtgång/kg uträknad. Format på plattor och fogdimensioner avrundas uppåt till närmaste heltal.

Dimension på platta
Fogdimensioner

Resultat

Antal kg per m²

En förpackning på kg räcker till

Antal enheter som behövs

Antal kg enheter som behövs till projektet

Uträkningen ovan anger ungefär hur stor åtgången är i kg, men tar inte hänsyn till avvikande klimatförhållanden på arbetsplatsen eller spill.