Spackla på tätskikt


Spackla på tätskikt

Fråga

Jag har en gjuten balkong som vi har lagt ARDEX tätskikt på. Nu upptäcker vi att det är lite för ojämnt och att det skulle vara bra att spackla i några gropar. Har ARDEX något spackel som man kan använda?

Svar

Vi avråder från att spackla på tätskikt med avjämningsmassa eller handspackel. Det är allt för riskabelt.
Däremot kan du spackla med fästmassa i tunna skikt eftersom tätskiktet är utvecklat som underlag till fästmassa. Normalt rekommenderar vi ARDEX X 32 både inom- och utomhus. Den kan läggas i lagtjocklek upp till 30 mm. Kontrollera ändå noga att du använder rätt fästmassa beroende på klimat och vilken typ av plattor du tänkt lägga.