Fuktigt källargolv


Fuktigt källargolv

Fråga

Jag har ett källargolv som ska beläggas med klinker. Betongundergolvet är ojämnt. Vi misstänker att vi har tillskjutande fukt. Men måste spackla underlaget först. Har ARDEX en lösning?

Svar

Ja, vi rekommenderar att använda ARDEX K 301 MIX eller ARDEX K 60 som avjämningsmassor.
Båda fungerar utmärkt vid tillskjutande fukt inomhus. Du kan även använda ARDEX A 46 om du vill handspackla.
Fäst- och fogmassa väljer du beroende på vilken typ av plattor du ska lägga men vi har produkter som passar alla tillfällen.