Laga gamla putsade väggar

Fråga

Jag ska renovera ett gammalt skafferi. Kakelplattorna är nedrivna och den gamla putsen sitter fast men är trasig och sandig. Det är kalkcementputs. Jag vill inte riva ned all puts och frågar om ARDEX har en lösning för att spackla upp väggarna?

Svar

Du kan förstärka den befintliga putsen genom att blanda ARDEX P 51 i förhållande 1 del P 51 och 5 delar vatten och sedan spruta blandningen på putsen. Det kommer troligtvis behövas flera omgångar innan putsen blir mättad. Putsen ska suga in blandningen mellan varje omgång.
När väggen är mättad och torr kan du spackla väggen med ARDEX F 5.

Dock är det viktigt att du är helt säker på att putsen inte är en ren kalkputs samt att den är av godkänd kvalitet och har bra vidhäftning.