Kan man byta ut K 75 mot K 70

Fråga

Vi tänkte köpa avjämningsmassan ARDEX K 75 på byggmarknaden för att spackla med. Det fanns bara ARDEX K70 hos återförsäljaren. Enligt era anvisningar ska man ha ARDEX K 75. Kan jag byta ut ARDEX K 75 mot ARDEX K 70 då vi behöver materialet omgående?

Svar

Ja, ARDEX K 70 och ARDEX K 75 är i grunden uppbyggda på samma bas. Största skillnaden är hur tjocka skikt du kan lägga. Båda kan läggas från 3 mm.
ARDEX K 70 ger en något finare yta och kan läggas upp till 30 mm.
ARDEX K 75 kan läggas upp till 50 mm.