Höja upp golv


Höja upp golv

Fråga

Vi har ett golv i vårt hus som behöver höjas upp 70 mm. Det är vanlig gångtrafik och vi hade tänkt lägga en plastmatta eller Linoleum som golvbeläggning. Golvet är ett betonggolv som är torrt och inga fuktproblem finns. Hur ska vi göra?

Svar

Vi rekommenderar att du först gjuter med EPS-cement upp till 50 mm. Sen spacklar du med ARDEX K 70 eller ARDEX K 75 de sista 20 mm.
Efter 24 timmar (20oC) kan du börja med den golvbeläggning du valt.