Hållbarhet av produkterna

Fråga

Hur länge kan man förvara ARDEX produkter? Vi har några säckar och andra förpackningar som är förvarade torrt och frostfritt. Vi undrar om man kan använda produkterna trots att utgångsdatum är passerat?

Svar

Använder du utgånget material kan vi inte ta ansvar för eventuella följdproblem. På alla produkter finns ett tillverkningsdatum och på produktdatabladet ser du hur lång hållbarhet produkten har. Har du svårt att läsa tillverkningsdatumet kan du alltid kontakta vår kundservice.