Golvspackling före epoxiläggning

Fråga

Jag ska avjämna ett golv som vi sedan ska måla med tunn epoxifärg. Vet inte hur tjockt vi behöver spackla. Har ARDEX en lösning?

Svar

Ja, men olika förutsättningar för underlaget kräver olika produkter.

Inomhusgolv utan tillskjutande fukt
Här rekommenderar vi avjämningsmassorna ARDEX K 39, ARDEX K 55 eller ARDEX K 80.

Inomhusgolv med risk för tillskjutande fukt eller golv utomhus
Vår rekommendation är avjämningsmassan ARDEX K 301 MIX.

Har du tänkt handspackla ska du använda ARDEX A 46 och i det här fallet, blanda i ARDEX E 100 i blandningsvatttnet.