Avjämning av botten före montering av liner

Fråga

Jag har en gjuten platta som poolbotten och nu är det dags att montera en liner i poolen. Tyvärr är botten inte så jämn som behövs för att linern ska ligga bra. Ytan är fast och bra men den behöver avjämnas. På tjockaste stället behövs det läggas 30 mm. Vi vill lägga en avjämningsmassa eller kan man handspackla ytan? Det är en utomhuspool och därför måste produkten vara frostsäker. Har ARDEX någon lösning?

Svar

Ja, vill du flyta med en avjämningsmassa ska du använda ARDEX K 301 MIX. En mer traditionell metod som spar bygghöjd är att använda handspackel och rätskiva. Då rekommenderar vi ARDEX A 46.
Båda produkterna är fukt- och frostbeständiga och perfekta att avjämna cementbaserade grundplattor med utomhus.