ARDEX

Hållbarhet/Miljö

Hållbarhet/Miljö

  • ARDEX bedriver ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete. Det innebär att vi på ett ansvarsfullt sätt förvaltar det vår generation har fått i arv. ARDEX vill lämna en byggprocess i balans till framtida generationer.

Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna i vår tid

Under de 70 år ARDEX har varit verksamma har långsiktighet, kvalitet och hållbarhet varit ledord som är sprungna ur synsättet hos de två ägarfamiljer som fortfarande äger ARDEX-bolagen och som värnar de tre grundstenarna, långsiktighet, kvalitet och hållbarhet.

Vi på ARDEX ser ekologi och ekonomi som två sidor av samma mynt. Klimatförändringar kräver att värdefulla resurser används sparsamt. ARDEX sätter ribban med produkter som inte bara är lätta att arbeta med. De har dessutom snabba ledtider, vilket ger möjligheter att snabbt färdigställa arbetet, samt att ha möjlighet att stanna kvar och arbeta på arbetsplatsen och på så sätt minska transporterna.

ARDEX effektiviserar innovativt – för vår framtid

Ardexprodukterna kan när det gäller hållbarhet även bidra med sin höga kvalitet och låga förbrukning, vilket påverkar renoveringscykler och totalekonomi på ett positivt sätt. Pulverbaserade produkter kräver ingen vattentransport med fordon till byggarbetsplatsen, vilken är en avsevärd minskning i tonnagetransport inte minst för måleribranschen. Det är ett av ARDEX åtgärdsprogram för att bevara planeten för framtiden.

I ARDEX strävan att bidra till en sund inomhusmiljö för boenden, sjukhus, skolor och på arbetsplatser erbjuder ARDEX system för spärrning av emissioner. Hållbarhet är också den viktigaste anledningen till ARDEX senaste investeringar i produktionsanläggningarna. Dessa åtgärder medverkar bland annat till minimal miljöpåverkan genom både material- och energiåtervinning. Arbetet med miljösmarta förpackningar har intensifierats och idag är samtliga förpackningar återvinningsbara.

Visar vägen genom samarbeten

Med ARDEX produkter ska arbetsmiljön vara trygg och arbetsvänlig. Exempelvis så används endast tvättad ballast i produkterna. Arbetsmiljöarbetet fortgår med oförminskad kraft för att värna hälsan hos ARDEX användare. ARDEX samarbetar med följande miljöorganisationer: BREEAM´SE, Byggvarubedömningen, SundaHus, Basta, Svanen, Miljöbyggnadd samt FTI. ARDEX ser det som en självklarhet att som baskrav följa EU:s kemikalielagstiftning – REACH, men som premiumleverantör vill vi även vara en spjutspets inom miljö och hållbarhet. Ett exempel på detta är att ARDEX endast satsar på limmer som klarar morgondagens miljökrav.

ARDEX bedriver sammanfattningsvis ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete. Det innebär att vi på ett ansvarsfullt sätt förvaltar det vår generation har fått i arv. ARDEX vill lämna en byggprocess och värld i balans vidare till framtida generationer.