Konstruktioner

VATTENBUREN GOLVVÄRME MED SPÅRAD SPÅNSKIVA MED VÄRMEPLÅTAR SKIVLIMMAD MED ARDEX S 48. I TORRA OCH VÅTUTRYMMEN.

ARDEX konstruktion nr 52

Miljö: I torra- och våtutrymmen i boendemiljö.

Förutsättningar: Normalt träbjälklag cc 300 – cc 600 mm med spårade 22 mm spånskivor med golvvärmeplåt och rör monterade. 20° C.

Utförande: Golvvärmeplåtarna skruvas fast i underlaget i sicksackmönster cc 150 mm med början och slut vid plåthörnen. Plåtarnas båda sidor ska skruvas och rengöras med T-sprit eller liknande.

Korrosionsskydd för värmeplåtar: ARDEX 7+8ARDEX 8+9 rollas på hela ytan i ett lager, materialåtgång ca 0,75 kg/kvm.

Skivmontering: Lämpliga golvskivor* limmas med ARDEX S 48 med 8 mm fixkam och pressas ner i fästmassans bädd så att full täckning erhålles, materialåtgång ca 1,7 kg/kvm.

Bjälklagsförstyvning och fallbyggnad: Primning med ARDEX P 3 /  P 51. Utför bjälklagsförstyvning och eventuell fallbyggnad enligt branschstandard med ARDEX K 75. Minsta lagtjocklek 12 mm. För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Tätskikt: ARDEX tätskikt kan börja monteras efter 24 timmar, tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschregler.

Plattsättning: Plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

 

* Kontrollera att skivan är godkänd att sätta plattor på. Till exempel så är endast Minerit VT godkänd av Minerits olika skivor.

Utskriftsvänlig sida