Konstruktioner

ROTH VATTENBUREN GOLVVÄRME MED SPÅRAD SPÅNSKIVA MED VÄRMEPLÅTAR SKIVLIMMAD MED ARDEX S 48. I TORRA OCH VÅTUTRYMMEN.

ARDEX konstruktion nr 51

Miljö: Torra och våtutrymmen i boendemiljö.

Förutsättningar: Normalt träbjälklag cc 300 - cc 600 mm med Roth golvvärmesystem, med spårade 22 mm spånskivor med värmefördelningsplåt och rör monterade. 20°C.

Utförande: Golvvärmeplåtarna skruvas fast i underlaget i sicksackmönster cc 150 mm  med början och slut vid plåthörnen.  Plåtarnas båda sidor ska skruvas. Plåtarna ska rengöras med T-sprit eller liknande.

Korrosionsskydd för värmeplåtar: ARDEX 7+8/8+9 rollas på hela ytan i ett lager, materialåtgång ca 0,75 kg/kvm.

Skivmontering: Lämpliga golvskivor limmas med ARDEX S 48 med 8 mm fixkam och pressas ner i fästmassans bädd så att full täckning erhålles, materialåtgång ca 1,7 kg/ kvm.

Ev. spackling: Om spackling är nödvändig, prima med ARDEX P 3 /  P 51. Utför t.ex. fallbyggnad enligt branschstandard med ARDEX K 75. För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Tätskikt: ARDEX tätskikt kan börja monteras efter 24 timmar. Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschregler.

Plattsättning: Plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida