Konstruktioner

UPONOR VATTENBUREN GOLVVÄRME MONTERAD PÅ BEFINTLIGT SPÅNGOLV I RÖRHÅLLARSKENOR INSPACKLING MED ARDEX K 75.

ARDEX konstruktion nr 18 A+B

Miljö: Boendemiljö. Torra- och våtutrymmen.

Förutsättningar: Normalt träbjälklag cc 300 - cc 600 mm med 22 mm golvspånskivor. 20° C.

Utförande:
Alternativ A
Primning med outspädd ARDEX P 3/ P 51. Montering ARDEX Armeringsnät. Montering av Uponor rörhållarskena och rör. Spackla sedan in rören med ARDEX K 75, rörhjässan ska vara överspacklad med minst 12 mm. För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Alternativ B
Prima spånskivan, montera Uponor rörhållarsken och rör. Spackla sedan in rören plant med ARDEX K 75, låt torka, prima spackelytan, låt torka. Montera ARDEX Armeringsnät, smältlim rekommenderas. Rörhjässan ska spacklas över med minst 12 mm.  För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Våtrum: Om utrymmet ska bli ett våtrum, utförs spacklingen med fall mot golvbrunn enligt branschstandard med ARDEX K 75.

Tätskikt: ARDEX tätskikt kan börja monteras efter 24 timmar, tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschregler.

Plattsättning: Plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida