Konstruktioner

SPACKLING PÅ SPÅNSKIVEGOLV

Miljö: Inomhus.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag max cc 600 mm med 22 mm limmade och skruvade golvspånskivor, monterade enligt AMA.

Handspackel:
ARDEX K 5, primerfri.
När primning är aktuell: Primning med outspädd ARDEX P 3/P 51 ska utföras innan spackling med ARDEX handspackel/avjämningsmassor, med undantag för ARDEX K 5 som är primerfri.
ARDEX A 30, tillsätt ARDEX E 25 i blandningsvattnet.
ARDEX A 31, tillsätt ARDEX E 25 i blandningsvattnet.
ARDEX A 45, tillsätt ARDEX E 25 i blandningsvattnet. Se produktblad för ARDEX E 25.

Avjämningsmassa:
ARDEX K 75.
ARDEX K 70.
ARDEX K 22 F.
ARDEX FA 20.

Vid risk för sprickbildning använd ARDEX Armeringsnät.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida