Konstruktioner

GJUTNING I FAST KONTAKT MED ARDEX A 38 MIX PÅ LÄTTFYLLNADSMASSA

ARDEX konstruktion nr 31

Miljö: Inomhus. Boendemiljö.

Förutsättningar: En förutsättning för att gjutningen ska lyckas på ovanstående produkter är att handhavandet av lättfyllnadsmassan har varit korrekt i alla parametrar. När annan isolering ska utgöra underlag för ARDEX A 38 MIX, Ska isoleringen ha minst en bärighet av 2 MPa.

Slamning: Slamningen genomförs enligt ARDEX A 38 MIX och ARDEX E 100 produktblad.

Utläggning: Gjutningen genomförs enligt ARDEX A 38 MIX produktblad. För att uppnå rätt vidhäftning ska bruket läggas ut i slamman innan den torkar och arbetas fast i undantaget. Lagtjockleken får inte understiga 20 mm. Om fall på golvet önskas ska gällande branschregler följas.

Tätskikt: Välj rätt tätskikt. ARDEX tätskikt monteras efter uttorkning. Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschregler.

Plattsättning: Plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.


Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.