Konstruktioner

GJUTNING I FLYTANDE KONSTRUKTION PÅ LÄTTFYLLNADSMASSA ELLER ANNAT BÄRKRAFTIGT UNDERLAG

ARDEX konstruktion nr 30

Gjutning med ARDEX A 34/A 35/A 38 MIX i flytande konstruktion.

Miljö: Inomhus i boende- och offentlig miljö.

Förutsättningar:  En förutsättning för att gjutningen ska lyckas på ovanstående produkter är att handhavandet av lättfyllnadsmassan har varit korrekt i alla parametrar. När annan isolering ska utgöra underlag
ska isoleringen ha minst en bärighet av 2 MPa.

Underlag: Lägg ut minst en eller två lager PE-folie/geotextil, beroende på täthet och kvalitet, ovanpå lättfyllnadsmassan/isoleringen, Låt plasten/duken ligga löst med ett ordentligt uppvik mot väggarna överflödet avlägsnas senare.

Gjutning: Gjutningen genomförs enligt ARDEX A 34/A 35/A 38 MIX produktblad. Lagtjocklek minst 35 mm för trä-, linoleum, plastgolv och liknande. Plattsättningsarbeten kräver minst 45 mm.


Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.