Konstruktioner

SPACKLING MED ARDEX K 75 PÅ LÄTTFYLLNADSMASSA

ARDEX konstruktion nr 17 

Miljö: Inomhus. Boendemiljö. Torra/våtutrymmen.

Förutsättningar: En förutsättning för att spacklingen ska lyckas är att handhavandet av lättfyllnadsmassa har varit korrekt i alla parametrar.

Utförande: Primning av underlaget med ARDEX P 3 outspädd eller ARDEX P 51 1:3 innan spacklingen.

Spackling: Utför spacklingen eller vid våtrumsbyggnation, fallbyggnad enligt branschstandard med ARDEX K 75. Lagtjocklek minimum 20 mm. För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Eventuell elgolvvärme: Om man önskar att komplettera konstruktionen med ARDEX elgolvvärme, kan värmekabeln monteras på ARDEX Armeringsnät. Notera att endast en behörig elinstallatör får installera elgolvvärmesystemet.

Om värmekabel monteras ska spackelskiktets lagtjocklek ovan kabelhjässan vara minimum 20 mm.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.