Konstruktioner

SPACKLING PÅ LÄTTBETONG MED ARDEX K 22 F.

ARDEX konstruktion nr 13

Miljö: Inomhus. Boendemiljö. Torra utrymmen.

Förutsättningar: Stabilt, limmat lättbetongbjälklag utan rörelser mellan prefabenheter. Underlaget ska vara torrt, fast i ytan och utan skiljemedel.

Utförande: Primning av underlaget med primer ARDEX P 3 outspädd eller ARDEX P 51 1:3 innan spacklingen.

Spackling: Utför spacklingen med ARDEX K 22 F. Lagtjocklek minst 6 mm.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida