Konstruktioner

SPACKLING FÖRE EPOXI ELLER HÄRDPLASTER MED ARDEX K 301, ARDEX K 80 ELLER ARDEX A 46 PÅ HÅLLFAST CEMENTBASERAT UNDERLAG.

ARDEX konstruktion nr 15 

Miljö: Utomhus/tillskjutande fukt eller inomhus.

Förutsättningar: Stabilt och hållfast cementbaserat underlag. Underlaget skall vara fast, bärkraftigt och poröppet för god vidhäftningsförmåga samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.

Avjämningsmassa: Endast i torr inomhusmiljö. ARDEX K 80. Vid spackling med avjämningsmassa ARDEX K 80 primas underlaget med ARDEX P 51 innan spackling. Se produktblad för ARDEX P 51.

Avjämningsmassa: Utomhus/tillskjutande fukt och inomhus.  ARDEX K 301. Vid spackling med avjämningsmassa ARDEX K 301 primas underlaget med ARDEX P 51 / EP 2000 innan spackling. Se produktblad för ARDEX P 51 / EP 2000.

Handspackel: Utomhus/tillskjutande fukt och inomhus. ARDEX A 46. När handspacklet ARDEX A 46 ska vara underlag till epoxi ska plasttillsatsen ARDEX E 100 tillsattas i blandningsvattnet. Se produktblad för ARDEX E 100.

Övrigt: ARDEX kan inte ansvara för kompatibiliteten mellan ARDEX spackel och härdplaster. Om osäkerhet råder, utför provspackling.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida