Konstruktioner

SPACKLING UTOMHUS ELLER VID TILLSKJUTANDE FUKT MED ARDEX K 301 MIX ELLER ARDEX A 46 PÅ HÅLLFAST CEMENTBASERAT UNDERLAG.

ARDEX konstruktion nr 14

Miljö: Utomhus eller vid tillskjutande fukt.

Förutsättningar: Stabilt och hållfast cementbaserat underlag. Underlaget skall vara fast, bärkraftigt och poröppet för god vidhäftningsförmåga samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.

Avjämningsmassa: ARDEX K 301 MIX. Vid spackling med avjämningsmassa ARDEX K 301 MIX primas underlaget med ARDEX P 51 / EP 2000 innan spackling. Se produktblad för ARDEX P 51 / EP 2000.

Handspackel: ARDEX A 46. Vid spackling med handspacklet ARDEX A 46 är det i normala fall endast nödvändigt med en förvattning. Är belastningen hög eller att man av någon annan anledning önskar bättre vidhäftning och styrka tillsätter man plasttillsatsen ARDEX E 100 i blandningsvattnet.
Se produktblad för ARDEX E 100.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida