Konstruktioner

SPACKLING PÅ CEMENT/KALCIUMSULFAT (GIPS) BASERAT UNDERLAG I MILJÖER UTAN TILLSKJUTANDE FUKT.

ARDEX konstruktion nr 10

Miljö: Inomhus. Boende och offentlig miljö.

Förutsättningar: Stabilt cement/kalciumsulfat (gips) baserat underlag i miljöer utan tillskjutande fukt. Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.
Primning med lämplig ARDEX primer ska utföras innan spackling med ARDEX handspackel /avjämningsmassor med vissa undantag. Se primerfria spackel.

Handspackel:
ARDEX K 5, primerfri, med undantag för Kalciumsulfat (gips) baserat underlag.
ARDEX A 30
ARDEX A 31, primerfri på cementbaserade underlag.
ARDEX A 45
ARDEX A 46, se säkerhetsdatablad för ARDEX A 46.

Avjämningsmassa:
ARDEX K 14
ARDEX K 15
ARDEX K 70
ARDEX K 75
ARDEX K 80
ARDEX A 55, primerfri på cementbaserade underlag.
ARDEX FA 20, primerfri på cementbaserade underlag.
ARDEX K 2000
ARDEX K 22 F

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida