Konstruktioner

VATTENBUREN GOLVVÄRME PÅ CEMENTBASERAT UNDERLAG. INGJUTNING MED ARDEX A 38 MIX I FLYTANDE KONSTRUKTION.

ARDEX konstruktion nr 40

Miljö: Våtutrymmen/torra utrymmen i boendemiljö. Inomhus.

Förutsättningar: Underlaget ska vara stabilt. Om underlaget tillåter, får tillskjutande fukt förekomma.

Utförande: Lägg ut ett eller två lager geotextil, beroende på täthet, vik upp duken på väggarna.
Montering av vattenburen golvvärme. Om gjutningen innehåller korrosiv armering och samtidigt utsätts för fukt ska lagtjockleken under armeringen vara 20 mm. Information om fältstorlekar finns i produktblad för ARDEX A 38 MIX.

UtläggningARDEX A 38 MIX bruket läggs ut. Om fall på golvet önskas ska gällande branschregler följas. Rörhjässan ska gjutas över med minst 35 mm (plastmatta) eller 45 mm för plattsättning.

Tätskikt: Vid misstanke om tillskjutande fukt välj ARDEX tätskikt 8+9 med diffusionsöppen lösning. Förekommer inte tillskjutande fukt kan andra ARDEX tätskikt monteras efter uttorkning.
Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschregler.

Plattsättning: Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.