Konstruktioner

VATTENBUREN GOLVVÄRME PÅ BEFINTLIGT BETONGGOLV. INGJUTNING MED ARDEX A 38 MIX I FAST KONTAKT.

ARDEX konstruktion nr 36

Miljö: Våtutrymmen/torra utrymmen. Utom- och inomhus.

Förutsättningar: Betonggolv. Underlaget ska vara stabilt. Tillskjutande fukt får förekomma.

Utförande: Montering av golvvärme.

Slamning: Slamning: Slamning av underlag, se tabell i produktblad för ARDEX A 38 MIX och ARDEX E 100.

UtläggningARDEX A 38 MIX bruket läggs i den blöta slamman. Om fall på golvet önskas ska gällande branschregler följas. Rörhjässan ska gjutas över med minst 20 mm.

Tätskikt: Vid misstanke om tillskjutande fukt välj ARDEX tätskikt 8+9 med diffusionsöppen lösning. Förekommer inte tillskjutande fukt (inomhus) kan andra ARDEX tätskikt monteras efter uttorkning.
Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschregler.

Plattsättning: Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida