Konstruktioner

VATTENBUREN GOLVVÄRME MONTERAD I RÖRHÅLLARSKENOR PÅ BEFINTLIGT BETONGGOLV. GJUTNING MED ARDEX A 34/A 35 MIX I FAST KONTAKT.

ARDEX konstruktion nr 34

Miljö: Våtutrymmen/torra utrymmen i boendemiljö.

Förutsättningar: Betonggolv 20° C. Underlaget ska vara stabilt och torrt. Tillskjutande fukt får ej förekomma.
Vid tillskjutande fukt i betonggolv används konstruktion 36 med ARDEX A 38 MIX.

Utförande: Montering av Uponor rörhållarskena och rör.

Slamning: Slamning av underlag se tabell i produktblad för ARDEX A 34/A 35 MIX.

UtläggningARDEX A 34/A 35 MIX bruket läggs i den blöta slamman. Om fall på golvet önskas ska gällande branschregler följas. Rörhjässan ska gjutas över med minst 20 mm.

Tätskikt: ARDEX tätskikt kan börja monteras efter 24 timmar, tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschregler.

Plattsättning: Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna

Utskriftsvänlig sida