Konstruktioner

Spackling på brädgolv med armeringsnät

ARDEX konstruktion nr 12 B

Miljö: Inomhus.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag (max cc 600 mm) med spontade golvbrädor med en stabilitet motsvarande 22 mm limmade och skruvade golvspånskivor.

ARDEX K 22 F med ARDEX Armeringsnät.
ARDEX K 70  med ARDEX Armeringsnät.
ARDEX K 75  med ARDEX Armeringsnät.
ARDEX K 80 med ARDEX Armeringsnät.
ARDEX K 2000 med ARDEX Armeringsnät.

 

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.