Konstruktioner

SPACKLING PÅ BRÄDGOLV

ARDEX konstruktion nr 12 A

Miljö: Inomhus.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag (max cc 600 mm) med spontade golvbrädor med en stabilitet motsvarande 22 mm limmade och skruvade golvspånskivor.
 
HANDSPACKEL
ARDEX K 5, primerfri.
När primning är aktuell: Primning med outspädd ARDEX P 3 / P 51 skall utföras innan spackling med ARDEX handspackel/avjämningsmassor med undantag för ARDEX K 5 som är primerfri.
ARDEX A 30, tillsätt ARDEX E 25 i blandningsvattnet.
ARDEX A 31, tillsätt ARDEX E 25 i blandningsvattnet.

ARDEX A 45, tillsätt ARDEX E 25 i blandningsvattnet.

AVJÄMNINGSMASSA
ARDEX K 22 F
ARDEX FA 20