Konstruktioner

Brädgolv

ARDEX konstruktion nr 12 A
Spackling på brädgolv


ARDEX konstruktion nr 12 B
Spackling på brädgolv med armeringsnät