Konstruktioner

BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING OCH FUKTRÖRELSEBLOCKERING AV SKIVKONSTRUKTIONER ENLIGT BBV 10:1 MED ARDEX K 75.

ARDEX konstruktion nr 16

Miljö: Våtrum i boendemiljö.

Förutsättningar: Normalt träbjälklag cc 300 - cc 600 mm med golvspånskiva monterad enligt AMA.

Utförande: Primning av spånskivan med outspädd ARDEX P 3/ P 51 ska utföras innan spacklingen. Montering ARDEX Armeringsnät.

Spackling: Utför fallbyggnad, bjälklagsförstyvning och fuktrörelseblockering enligt branschstandard med ARDEX K 75. Lagtjocklek minimum 12 mm*. För att underlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Eventuell elgolvvärme: Om man önskar att komplettera konstruktionen med ARDEX elgolvvärme, kan värmekabeln monteras på ARDEX Armeringsnät. Notera att endast en behörig elinstallatör får installera elgolvvärmesystemet.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

*om värmekabel monteras ska spackelskiktets tjocklek mellan kabelhjässan och tätskiktet ha följande minimimått:

- Vätskebaserade tätskikt: 10 mm
  (endast godkänt i tvättstugor, toaletter och utrymmen med varmvattenberedare i BBV 14:1)
- Plastmatta eller duk/foliebaserade tätskikt som ARDEX TRICOM-system för duschrum, badrum: 5 mm

Utskriftsvänlig sida