Konstruktioner

GJUTNING MED ARDEX A 38 MIX I FLYTANDE KONSTRUKTION INOMHUS PÅ BÄRKRAFTIGT UNDERLAG.

ARDEX konstruktion nr 41 

Miljö: Inomhus.

Förutsättningar: En förutsättning för att gjutningen ska lyckas är att underlaget är stabilt och är anpassat för kommande laster.

Utförande: Lägg ut ett lager geotextil. Information om fältstorlekar finns i produktbladet för ARDEX A 38 MIX.

UtläggningARDEX A 38 MIX bruket läggs ut på traditionellt vis med en lagtjocklek på minst 45 mm.

Tätskikt: Om det är aktuellt med tätskikt, ta reda på vilka regler som gäller för den aktuella ytan. Var noggrann med valet av tätskiktslösning och när tätskiktet kan monteras. Tätskiktet ska monteras enligt gällande monteringsanvisningar och branschregler.

Plattsättning: Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida