Konstruktioner

GJUTNING MED ARDEX A 38 MIX I FLYTANDE KONSTRUKTION MED VÄRMERÖR UTOMHUS PÅ BÄRKRAFTIGT UNDERLAG.

ARDEX konstruktion nr 37 


Miljö: Utomhus.

Förutsättningar: En förutsättning för att gjutningen ska lyckas är att underlaget är stabilt och är anpassat för kommande laster.

Utförande: Lägg ut ett lager geotextil. Ska armeringsnät gjutas in, vilket normalt inte är nödvändigt, får inte lagtjockleken under armeringen understiga 20 mm.
Information om fältstorlekar finns i produktbladet för ARDEX A 38 MIX.

UtläggningARDEX A 38 MIX bruket läggs ut på traditionellt vis. Hjässan på värmerören ska vara övergjutna med minst 50 mm.

Tätskikt: Om det är aktuellt med tätskikt, vilket ARDEX alltid rekommenderar för att minska risken för urlakning, ta reda på vilka regler som gäller för den aktuella ytan. Var noggrann med valet av tätskiktslösning.  Ligger gjutningen över byggnadsdelar med boendeutrymmen krävs det för ändamålet ett godkänt tätskikt. Som vattenavvisande tätskikt rekommenderas ARDEX 8+9 med diffusionsöppen lösning. Tätskiktet ska monteras enligt gällande monteringsanvisningar och branschregler.

Plattsättning: Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida