Konstruktioner

VATTENBUREN GOLVVÄRME PÅ BEFINTLIGT BETONGGOLV ELLER TRÄBJÄLKLAG MED GOLVSPÅNSKIVA. INGJUTNING MED ARDEX A 34/A 35 MIX I FLYTANDE KONSTRUKTION.

ARDEX konstruktion nr 35 

Miljö: Våtutrymmen/torra utrymmen i boendemiljö.

Förutsättningar: 20° C. Underlaget ska vara stabilt och torrt. Tillskjutande fukt får ej förekomma.
Vid tillskjutande fukt i betonggolv används konstruktion 38 med ARDEX A 38 MIX.

Utförande: Lägg ut ett eller två lager geotextil, beroende på täthet, vik upp duken på väggarna.
Montering av vattenburen golvvärme.

Utläggning: ARDEX A 34/A 35 MIX bruket läggs ut och komprimeras. Om fall på golvet önskas ska gällande branschregler följas. Rörhjässan ska gjutas över med minst 35 mm (plastmatta) eller 45 mm för plattsättning.

Tätskikt: ARDEX tätskikt kan börja monteras efter 24 timmar, tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschregler.

Plattsättning: Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Utskriftsvänlig sida