Konstruktioner

Konstruktioner

Här hittar du en översikt över de vanligast förekommande golvkonstruktionerna med detaljerade bilder, byggnadsbeskrivning och vilka material som används.


ARDEX konstruktioner i nummerordningx

10.Spackling på cement-/kalciumsulfat (gips) baserat underlag i miljöer utan tillskjutande fukt
11.Spackling på spånskivegolv
12A.Spackling på brädgolv
12B.Spackling på brädgolv med armeringsnät
13.Spackling på lättbetong med ARDEX K 22 F
14.Spackling utomhus eller vid tillskjutande fukt med ARDEX K 301 eller ARDEX A 46 på hållfast cementbaserat underlag
15.Spackling före epoxi eller härdplaster med ARDEX K 301, ARDEX K 80 eller ARDEX A 46 på hållfast cementbaserat
     underlag

16.Bjälklagsförstyvning och fuktrörelseblockering av skivkonstruktioner enligt BBV 10:1 med ARDEX K 75
17.Spackling med ARDEX K 75 på Fagerdala EPSCement
18A+B.Uponor vattenburen golvvärme monterad på befintligt spångolv i rör hållarskenor. Inspackling med ARDEX K 75
19A+B. Roth vattenburen golvvärme monterad på befintligt spångolv i rör hållarskenor. Inspackling med ARDEX K 75
30.Gjutning i flytande konstruktion på Fagerdala EPSCement/lättfyllnadsmassa eller annan bärkraftig konstruktion
31.Gjutning i fast konstak med ARDEX A 38 MIX på Fagerdala EPS Cement
32.Gjutning med ARDEX A 38 MIX i fast kontakt utomhus eller inomhus, vid tillskjutande fukt på cementbaserat underlag
33.Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion utomhus på bärkraftigt underlag
34.Vattenburen golvvärme monterad i rörhållarskenor på befintligt betonggolv.
     Gjutning med ARDEX A 34/A 35 MIX i fast kontakt

35.Vattenburen golvvärme på befintligt betonggolv eller träbjälklag med golvspånskiva.
     Ingjutning med ARDEX A 34/35 MIX i flytande kosntruktion

36.Vattenburen golvvärme på befintligt betonggolv. Ingjutning med ARDEX A 38 MIX i fast kontakt
37.Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion med värmerör UTOMHUS på bärkraftigt underlag
38.Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion med värmerör INOMHUS på bärkraftigt underlag
39.Gjutning med ARDEX A 34/35 MIX i flytande konstruktion på stabilt underlag
40.Vattenburen golvvärme på cementbaserat underlag. Ingjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion
41.Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion inomhus på bärkraftigt underlag
42.Gjutning med ARDEX A 34/35 MIX i fast kontakt inomhus på cementbaserat underlag
43.Ingjutning av vattenburen värme i flytande konstruktion på Fagerdala EPSCement/lättfyllnadsmassa eller annat
     bärkraftigt underlag

44.Ingjutning av vattenburen värme i fast kontakt med ARDEX A 38 MIX på Fagerdala EPSCement
50.Uponor vattenburen golvvärme med spårad spånskiva med värmeplåtar skivlimmad med ARDEX S 48.
     I torra och våta utrymmen

51.Roth vattenburen golvvärme med spårad spånskiva med värmeplåtar skivlimmad med ARDEX S 48
52.Vattenburen golvvärme med spårad spånskiva med värmeplåtar skivlimmad med ARDEX S 48. 
     I torra och våta utrymmen
53.Gjutning med ARDEX A 34/35 MIX i flytande konstruktion på spårad golvspånskiva
54.Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion på spårad golvspånskiva
56. Spackling med ARDEX K 75 på stabiliserad LECA