Väggspackel

EC1PLUS M1 Ardurapid Basta
ARDEX R 4 RAPID
Snabbspackel - universal

Produktbeskrivning

- Spackla direkt på snickerier utan grundmålning.
- Perfekt för uppvik av matta.
- För snabba lagningar 0 till 10 mm.
- Beläggningsbar från 45 minuter.
- Primerfri.
- Med ARDURAPIDEFFEKT.
- Till golv, vägg och tak.

Endast inomhus.

Användningsområde

ARDEX R 4 RAPID används för reparationer och finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före målning eller mattläggning i t ex bostäder. Är utmärkt till utspackling av kanter. ARDEX R 4 RAPID är ett grundningsfritt snickerispackel.

Tekniska data
Färg Vit.
Konsistens Pastaliknande
Lagtjocklek 0-10 mm
Materialförbrukning ca 1,1 kg/m2/mm
Bearbetningstid ca 15 minuter (20°C)
Målnings- och Beläggningsbar 45 minuter på sugande underlag. 60 minuter på icke sugande underlag
Underlag ARDEX R 4 RAPID kan användas på nästan alla underlag utan primer, på epoxi måste dock ytan alltid primas. Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
Vit
2.50 kg
23630 5703193 04502 9 110 enheter/pall