Väggspackel

Frostfritt EC1PLUS Basta
ARDEX F 11
Vit fasadspackelmassa.

Produktbeskrivning

- Cementbaserad.
- Specialspackel för silikatfärg.
- Diffusionsöppen.
- Vatten- och väderbeständig.

Inom- och utomhus.

Användningsområde

ARDEX F 11 är avsedd för spackling, bättring och avjämning av fasader, vägg- och takytor. Kan användas på betong, obehandlat murverk och puts. För coating och avjämning av ytor, spackling av sprickor och håligheter och breda fördjupningar i väggar och tak.

Tekniska data
Färg Vit.
Konsistens Smidig och pastaliknande.
Lagtjocklek Upp till 5 mm.
Vid lagtjocklekar över 5 mm ska bruket drygas ut med sand.
Materialförbrukning Ca 1,2 kg/m²/mm.
Bearbetningstid Ca 30 min vid 20°C.
Målnings- och Beläggningsbar Efter uttorkning.
Underlag Kan vara torrt eller fuktigt men ska vara rent, fast och bärkraftigt.
Enheter

Enhet Art. Nr. EAN
25.00 kg 11525 5703193 11525 8 40 enheter/pall